fundusze

 

MEBLOMAK Sp. z o.o. informuje o zrealizowaniu Projektu pn. „Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych (nowych produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych”.

 

Celem Projektu jest: zwiększenie konkurencyjności firmy MEBLOMAK poprzez stworzenie warunków technicznych dla:

-Obniżenia kosztu i skrócenia czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek, poprzez obniżenie kosztu i skrócenie czasu projektowania nowych linii produktowych;

-Poszerzenia rynków zbytu i wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny nowych linii produktowych, dzięki zastosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, zmieniających w sposób zasadniczy dotychczasowe procesy produkcyjne.

 

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

-Wdrożenie programu do wirtualnego prototypowania systemów mebli tapicerowanych;

-Wdrożenie systemu ERP (wraz z serwerami) zintegrowanym z systemem automatycznej identyfikacji produktu RFID (wraz z urządzeniami wejścia-wyjścia);

-Wdrożenie sklepu internetowego dla nowej linii produktowej wraz z konfiguratorem zamówień.

 

Wartość projektu wyniosła 1 317 000 zł, a dofinansowanie projektu z UE wyniosło do 526 668,30 zł, co stanowi 39,99% kosztów kwalifikowanych Projektu.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


 

KONKURS   RPPM.02.02.01-22-0037/17